چهارشنبه 02 تیر 1400
شرکت شاپرک

راهنمای کد رهگیری مالیاتی


"با عنایت به عملیاتی‌سازی ماده ۱۱قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان،متقاضیان جدید ابزار پذیرش از بهمن ماه سال جاری بدون تشکیل پرونده مالیاتی نمی‌توانند کارت‌خوان یا درگاه پرداخت دریافت نمایند، لذا این افراد باید نسبت به ثبت نام در سایت سازمان امور مالیاتی اقدام و با کد رهگیری اخذ شده از آن سامانه، نسبت به تقاضای کارت‌خوان یا درگاه پرداخت اقدام کنند."


   لینک راهنمای ثبت‌نام مالیاتی:
https://tax.gov.ir/action/do/show/2
 
  لینک ثبت‌نام و اخذ کد رهگیری مالیاتی:
https://tax.gov.ir/action/do/registrationselector