چهارشنبه 02 تیر 1400
شرکت شاپرک

گام دوم ساماندهی پذیرندگان و تراکنشهای پرداختیارها برداشته شد

کد خبر: SHP-64144 ساعت انتشار: 16:38 تاریخ انتشار: 1399/07/28
گام دوم ساماندهی پذیرندگان و تراکنشهای پرداختیارها برداشته شد

گام دوم ساماندهی فعالیت شرکتهای پرداختیار با غیرفعال کردن پذیرندگانی که هنوز از طرف شرکت پرداختیار خود به سامانه پرداختیاری منتقل نشده اند، برداشته شد.

به گزارش روابط عمومی شاپرک، پس از فرارسیدن مهلت تعیین شده برای انتقال پذیرندگان و تراکنشهای شرکتهای پرداختیار به سامانه پرداختیاری در پنجم مهر ماه، خوشبختانه بسیاری از این شرکتها با درک درست و دقیق حساسیت این حوزه و ضرورت بیش از پیش ایجاد شفافیت در تراکنشهای الکترونیکی غیرحضوری، همکاری قابل تقدیری داشتند و درصد بالایی از پذیرندگان و تراکنشهای شرکتهای پرداختیار تا مهلت مقرر منتقل شد.

با وجود این همکاری چشمگیر اما معدود پرداختیارهایی که به دلائل یا علل مختلف موفق نشدند پذیرندگان و تراکنشهای خود را منتقل کنند ونام این شرکتها از سایت شاپرک حذف شد گرچه پس از این اقدام شاپرک، تعدادی دیگر از پرداختیارها نسبت به مهاجرت کامل به سامانه پرداختیاری همکاری لازم را انجام دادند.

با فرارسیدن بیست و هفتم مهر ماه که به عنوان موعد گام دوم ساماندهی پرداختیاری از سوی شرکت شاپرک تعیین شده بود، نظر به ضرورت و الزام اجرای کامل ضوابط این حوزه، آن دسته از پذیرندگانی که توسط پرداختیارهای  حذف شده از سایت شاپرک به سامانه پرداختیاری منتقل نشده بودند، غیرفعال شدند.  به این ترتیب در این مرحله پرداختیارهایی که هنوز موفق به انتقال برخی پذیرندگان و تراکنشهای خود به سامانه نشده اند و نام آنها در مرحله قبلی از سایت شاپرک حذف شده بود، با قطع پذیرندگان ثبت نشده مواجه شدند. این اقدام از سوی شاپرک با رعایت تمام جوانب لازم انجام شده تا ازهرگونه اختلال احتمالی در کسب وکار این دسته از پذیرندگان حتی المقدور جلوگیری شود.

دسته بندی: اخبار