دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۹
شرکت شاپرک

نسخه نهایی مستندات پروتکل وب سرویس های هاب فن آوران مالی شاپرک منتشر شد

کد خبر: SHP-41918 ساعت انتشار: 17:30 تاریخ انتشار: 1398/08/21
نسخه نهایی مستندات پروتکل وب سرویس های هاب فن آوران مالی شاپرک منتشر شد

جزئیات فنی و الزامات ضروری اتصال بانک‌ها و پرداخت‌سازها برای ارتباط با سامانه هاب فن‌آوران مالی شاپرک در دسترس فعالان حوزه بانکی و پرداخت قرار گرفته است.

به گزارش روابط‌عمومی شاپرک، نسخه نهایی مستندات «پروتکل وب سرویس‌های درخواست حواله الکترونیکی بین بانکی کارتی غیر حضوری» در دو نسخه «قابل پیاده سازی توسط بانکهای صادرکننده کارت» و «قابل پیاده سازی توسط فن‌آوران مالی – متقاضیان پرداخت‌سازی» پس از دریافت و اعمال نظرات کارشناسان و فعالان در قسمت مستندات عمومی سایت شاپرک منتشر شد.

دسته بندی: اخبار