یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸
شرکت شاپرک

آدرس محل برگزاری مسابقات جام شاپرک

کد خبر: SHP-29584 ساعت انتشار: 10:57 تاریخ انتشار: 1398/05/09
آدرس محل برگزاری مسابقات جام شاپرک

محل برگزاری مسابقات سالن تنیس روی میز

مجموعه ورزشی رازی واقع در خیابان ولیعصر بالاتر از بلوار میرداماد جنب ساختمان آموزش و پرورش

 

محل برگزاری مسابقات داژبال

سالن شماره 3(خانوادگی) مجموعه ورزشی انقلاب - بلوار اصلی - خیابان سوم میباشد. تمامی تیم ها بایستی از درب شمالی(خیابان  نمایشگاه  بین المللی) با ارائه کارت مخصوص شرکت در مسابقات به نگهبان بدون پرداخت هزینه ورودی وارد مجموعه شوند.

 

محل برگزاری مسابقات خانه دارت

مجموعه ورزشی شهید کشوری، واقع در بلوار میرداماد، میدان محسنی انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)

 

محل برگزاری مسابقات فوتسال و والیبال 

مجموعه ورزشی کشتیرانی، واقع در اتوبان همت شرق، اتوبان امام علی (ع) شمال ، خروجی لویزان - شیان ، میدان طجرلو ، جنب فروشگاه رفاه ، سالن چند منظوره مجموعه ورزشی کشتیرانی